KSAN:s årsmöte 18 april i Stockholm

KSAN höll sitt årsmöte den 18 april i Stockholm på hotel Birger Jarl. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall inledde mötet, hälsade alla välkomna och presenterade årsmötestalarna. Anna Fugelstad, psykolog och drogforskare, KI, föreläste om ”Narkotikadödligheten i Sverige”, och Sara Woldu, ansvarig för mammagruppen på Kris 08, berättade om sin resa ”Från helvete till himmel”.

Årsmötet leddes av årsmötesordförande Siw Warholm. Årsmötet biföll medlemsansökan från TRIS-Tjejers rätt i samhället, Svensk Sjuksköterskeförening och KAF-Kvinnliga Akademikers Förening. IKF hade begärt utträde. KSAN består nu av 37 medlemsorganisationer.

Ebon Kram, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt revisorsersättare. Till ordförande omvaldes Maj-Inger Klingvall för ett år. Till ordinarie ledamot för två år omvaldes Maria Fälth, Marianne Johansson, Maria Sandgren Loa och nyvaldes Gunilla Johansson (tidigare ersättare).

Till ersättare för ett år omvaldes Märta-Lena Bergstedt och Elisabeth Leitner, samt nyvaldes Ulrike Deppert och Mildred Hedberg. Till revisorer omvaldes Iris Denstedt-Stigzelius och Christina Pettersson för ett år. Till revisorsersättare omvaldes Ulla Pohjanen för ett år.
I styrelsen ingår även Annika Nilsson, Ana Oviedo, Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Catarina Göransson Malmgren, som valdes för två år 2015.

Till valberedning i KSAN valdes på ett år Kajsa Westlund, Gun-Lis Roos, Wiveca Holst och nyvaldes Lina Boberg och Siw Warholm. Till sammankallande valdes Kajsa Westlund.

KSAN:s Fjärilspris 2016 tilldelades Helena Palojärvi, verksamhetsledare för frivilligorganisationen Naistenkartano r.y., Finland. Helena Palojärvi tilldelas priset för sitt framgångsrika och kulturkompetenta implementeringsarbete av KSAN:s tjejgruppsmetodik anpassat till finska förhållanden. Hon har bedrivit ett uthålligt och långsiktigt arbete för frågor som rör flickors och kvinnors hälsa och rättigheter, såväl nationellt som internationellt. Helena Palojärvi har uppvisat ett starkt engagemang för kvinnors livsvillkor och metoder för att öka flickors och kvinnors handlingsutrymme och egenmakt. 

 

rsmte2016anna fsara w

KSAN är medlem i