KSAN i Litauen 10-11 april!

KSAN är samarbetspartner i ett förebyggarprojekt med flickfokus med Lettland och Litauen. En fantastisk inspirationsdag hölls den 11 april i Litauens parlament. Från KSAN medverkade Britt Fredenman från KSAN:s BellaNetInternational, och kanslichef Leena Harake.

Ett 20-tal nya entusiaster från Lettland och Litauen deltog i inspirationsdagen och de kommer att satsa på flickors hälsa och framtid!

KSAN är medlem i