Internationella kvinnodagen 8 mars

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.
KSANs ordförande Maj-Inger Klingvall och kanslichef Leena Haraké deltar i den Jämställdhetsfrukost som jämställdhetsminister Åsa Regnér inbjuder till på Rosenbad.

Flera av KSAN:s medlemsorganisationer har egna aktiviteter denna dag, länkar till våra medlemmars hemsidor hittar ni här!

KSAN:s brev till Åsa Regnér angående bristande genderbalans i Socialstyrelsens bidragsgivning

För KSAN:s del finns det en konkret fråga som vi väntar svar på från Åsa Regnér. KSAN skickade den 19 januari ett brev till Åsa Regnér angående den bristande genderbalans i Socialstyrelsens bidragsgivning för vissa organisationer inom det sociala området. Översikten av de beviljade anslagen 2016 till organisationer visar en anmärkningsvärd genderobalans. Så vitt vi kan bedöma utgör knappt 10 % av beviljade bidrag på alkohol- och narkotikaområdet satsningar på flickors och kvinnors behov. Nu vill KSAN ha ett svar: Varför denna genderobalans i bidragsgivningen - varför satsas det inte på flickors och kvinnor hälsa och överlevnad som är KSAN:s sakfrågor?

Brevet i sin helhet kan ni läsa här

För mer information kontakta KSAN:s kanslichef Leena Haraké 08-101051

KSAN är medlem i