KSAN på Tjejmässan i Malmö 24 februari

Den 24 februari i Malmö medverkar KSAN och BellaNet som utställare på Tjejmässan.
Britt Fredenman kommer att stå i KSAN:s monter och berätta om vårt tjejarbete samt samla in enkätsvar om tjejernas självupplevda hälsa.

Läs mer här

KSAN är medlem i