Lyssna på KSANs podcast

Nu kan ni lyssna på KSAN:s två första poddar!

KSAN har genomfört projektet "Genderspecifik hälsokommunikation" med medel från MUCF, och som en del av detta har vi tagit fram våra två första podcast.
I KSAN-podden diskuteras drogförebyggande ämnen med fokus på flickor och kvinnor, bl.a. alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.

http://www.ksan.se/om-ksan/ksan-verksamhet/ksan-podden

Avsnitt 1
Gäst: KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall. Frågor som tas upp är bl.a. varför vi ska jobba drogförebyggande med fokus på flickor och kvinnor och varför KSAN:s arbete behövs.
Maj-Inger berättar även kort om sig själv och sin bakgrund. Intervjuare: Ida Stigzelius.

Avsnitt 2
Gäster: Lotta Partby, FSUM/Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, och Marianne Johansson, Svenska Barnmorskeförbundet.
02:50 Lotta Partby. Ett samtal om hur unga tjejer idag mår och hur vi bäst kan samtala och kommunicera med tjejerna kring deras hälsa och alkohol och andra droger.
08:07 Marianne Johansson. Hur kan man framgångsrikt kommunicera med blivande mammor om alkohol och droger? Intervjuare: Ida Stigzelius.

KSAN är medlem i