KSAN deltar i möte om den svenska narkotikapolitiken

ECAD, European Cities Against Drugs, bjuder idag in till ett samtal om hur Sverige kan möta utmaningarna mot den svenska restriktiva narkotikamodellenen och få den att fungera bättre. KSAN:s kanslichef Leena Haraké deltar i mötet.

 

ECAD skriver i inbjudan till mötet:
"Den svenska modellen utmanas idag från två håll.
1. Politiskt:
a. En internationell debatt om legalisering av framförallt cannabis men även annan narkotika spiller över i mer liberala attityder till cannabis hos dagens unga vilket på sikt undergräver förtroendet för den restriktiva politiken
b. Företrädare av skademinimerande åtgärder lyfter fram den ökande dödligheten av narkotika och volymen tunga missbrukare som ett argument för varför den restriktiva narkotikapolitiken bör avskaffas.
2. Praktiskt:
Den restriktiva modellen har alltid byggt på att samhället prioriterar tillräckligt med resurser och kraft för att förebygga och behandla narkotikaproblem. Socialtjänst, skola, sjukvård, polis, frivilligrörelserna m fl. De restriktiva systemen är satta under stor press idag på grund av rådande samhällsomständigheter och behöver stöttas upp."

KSAN är medlem i