KSAN håller utbildning för ridskolor 17/11

KSANs Britt Fredenman höll en inspirationsdag i Sätra den 17 november för fritidsledare på ridskolor. Dagen handlade om vikten av att arbeta metodiskt och genderspecifikt med flickor i fokus.

"Det nationella/internationella nätverket för tjejgruppsledare, BellaNet,har för avsikt att fortsätta bygga upp ett nationellt nätverk för tjejgruppsledare för att stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet i landet. Nätverket skall även bidra till opinionsbildning när det gäller flickornas behov och aktuella situation lokalt då det fortfarande saknas stöd från beslutsfattarnas håll till prioritering av resurser till tjejgruppsarbete."

KSAN är medlem i