KSAN prisas som "Årets ideella organisation"!

KSAN har tilldelats priset för Årets ideella organisation på mässan Förebygg. nu i Göteborg! 

Juryns motivering:
Pris för ÅRETS IDEELLA ORGANISATION skall tilldelas en organisation som på ett framgångsrikt och föredömligt sätt bedrivit ett ANDT-förebyggande arbete.
Priset tilldelas i år en organisation som har verksamhet nationellt och internationellt "från vaggan till graven" och på olika preventionsnivåer.

Några exempel bland många:
Det Rosa monstret - ett brett drogförebyggande inspirationsmaterial
Farmor på fyllan - om vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion

MOTIVERING:
För ett gediget arbete med att stärka hälsa, förebygga ohälsa och missbruk bland flickor och kvinnor.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol - och Narkotikafrågor, KSAN, är en paraplyorganisation med en lång stolt historia som fortfarande känns ung och i ständig förnyelse.

 

KSAN startar namninsamling

Som svar på denna uppvaktning har KSAN nu startat en namninsamling för en global alkoholkonvention med målet att halvera alkoholkonsumtionen till år 2025.

Stöd oss genom att skriva under! Länk till namninsamling

KSAN är medlem i