Uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol 2-8/11

Den 2-8 november är det Uppmärksamhetsveckan om alkohol!

facebook.com/nationellavecka45

Från CAN:s hemsida
Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol genomförs sedan flera år tillbaka under vecka 45. I fokus för uppmärksamhetsveckan är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen presenterade i november 2011, nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där man ger rekommendationer om hur man i hälso- och sjukvård kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna man vill påverka. För att få en bra spridning på informationen krävs en samverkan med många samhällsaktörer. På denna sida finns kontaktuppgifter till personer som arbetar med Vecka 45.

Från SLAN:s hemsida
Alkohol- varför skapa cancer, misär och utanförskap?

”Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol genomförs sedan flera år tillbaka under vecka 45. I fokus för uppmärksamhetsveckan är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna man vill påverka. För att få en bra spridning på informationen krävs en samverkan med många samhällsaktörer.”
I denna satsning kan alla vara involverade!

I samarbete med organisationer, sjukvården, kommuner, företag, landsting och övriga myndigheter uppmärksammas alkoholens skadeverkningar under veckan, samt via media och sociala medier.

Stockholms Läns Nykterhetsförbundet

KSAN är medlem i