KSAN på Sverige mot narkotika 1-2 oktober

KSAN medverkar på Sverige mot narkotika den 1-2 oktober i Landskrona!

KSAN är utställare med bokbord och kanslichef Leena Haraké modererar ett seminarium om kvinnor och anhöriga. BellaNets projektledare Britt Fredenman är också på plats.

Sverige mot narkotika är en manifestation mot narkotika dit engagerade i narkotikafrågan kommer. Värd för konferensen denna gång är Landskrona stad i samarbete med ECAD (European Cities Against Drugs) och ytterligare ett stort antal svenska folkrörelser.

Huvudtema för Sverige mot narkotika 2015 är att fokusera på och försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle.

KSAN är medlem i