FAS, alkohol och graviditet

Denna dag uppmärksammar vi riskerna med alkohol under graviditet. KSAN stödjer en global kampanj för att rikta uppmärksamheten på FAS/fetalt alkoholsyndrom.

KSAN har sedan tidigare tagit fram samtalsmaterialet "Om små saker" som använts bl.a. av mödravårdscentraler, för att kunna samtala kring alkohol och graviditet!

KSAN är medlem i