KSAN:s seminarium i Almedalen!

Ni missar väl inte KSAN:s seminarium i Almedalen den 30 juni?

Pillerburen välfärd – hur flickor och kvinnor kompenseras för samhällets brister

Utskrivningen av läkemedel som svar på sociala svårigheter börjar tidigt, samtidigt som det finns allt mindre tid för samtal och patientmöten. Många flickor och kvinnor kämpar med sitt livspussel och en sviktande psykisk hälsa. De självmedicinerar även med alkohol och andra droger när samhällets stöd brister.

KSAN inbjuder till ett samtal om samhällets beroendeframkallande lösningar på flickors och kvinnors behov. I medierna marknadsförs en livsstil där det inte finns tid och plats att visa sig svag eller underprestera. Kravet att vara framgångsrik och perfekt skapar stress både hos unga flickor och vuxna kvinnor. Förebyggande insatser för flickors och kvinnors hälsa behövs men finns sällan eller läggs ned på grund av bristande resurser. Istället erbjuds läkemedel som en ”quick fix”: har du ont så får du piller, är du ledsen så får du piller, kan du inte sova så får du piller!
Efter panelsamtalet hålls ett uppföljningssamtal med Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun, om att förebygga för framtiden med genusperspektiv.

Medverkande: Maj-Inger Klingvall, KSAN. Gudrun Schyman, Fi. Marika Hård af Segerstad, QvinnoQulan Gotland, Lotta Partby, FSUM, Catarina Danso, Sveriges Makalösa Föräldrar, Håkan Fransson, drogförebyggare Öckerö kommun, Leena Haraké, KSAN.

Plats och tid: Soberian, Kilgränd, kl 11-12.30

Mer detaljer om seminariet hitta ni i kalendariet.

KSAN är medlem i