KSAN på konferens i Oslo 29-30 maj!

Den 29-30 maj deltar KSAN:s kanslichef Leena Haraké på konferensen "Tools for hope" i Oslo. Det är en internationell förebyggarkonferens med starkt kvinnofokus och den arrangeras av KSAN:s nordiska samarbetspart Retretten.

KSAN är medlem i