KSAN på EWL-möte i Bryssel 29-31 maj

KSAN deltar som observatörer på årsmötet för European Women's Lobby (EWL) den 29-31 maj i Bryssel. Från KSAN deltar styrelseledamöter Maria Sandgren Loa och Marianne Johansson.
I år firar EWL 25 år vilket kommer att uppmärksammas och firas under EWL-mötet.

Läs mer om EWL här!

KSAN är medlem i