KSAN deltar i hearing om ANDT

KSAN på hearing idag på regeringskansliet kallad av folkhälsominister Gabriel Wickström om framtidens ANDT-politik.

Från KSAN deltar kanslichef Leena Haraké och informatör Louise Hammar för at lyfta flickors och kvinnors rättigheter och behov.

KSAN är medlem i