KSAN på MUCF:s seminarium 4-8 maj

KSAN deltar i MUCF:s seminarium "Girls who do 2.0 - om unga tjejers entreprenörskap" 4-8 maj i Malmö.
Läs mer information om innehållet här.
KSAN representeras av Britt Fredenman, projektledare för BellaNet.

KSAN är medlem i