KSAN på ICAA-möte i London 3-4 maj

KSAN har deltagit i ICAA:s styrelsemöte i London den 3-4 maj.
ICAA är International Council on Alcohol and Addictions, ett internationellt nätverk som arbetar med alkohol- och drogfrågor.
KSAN representeras i ICAA:s styrelse av Christina Pettersson och hon är även ordförande för ICAA:s sektion Focus on women.

KSAN är medlem i