KSAN föreläser i Stockholm 24/4!

Idag föreläser KSAN:s kanslichef Leena Haraké på DBK:s nätverksträff i Stockholm.

Imorgon 25/4 besöker KSAN föreningen IFFI Grantorp på deras Öppet hus och nätverkar och diskuterar eventuella samarbetsmöjligheter.

KSAN är medlem i