KSAN:s årsmöte 13 april i Stockholm

Se bilder från vårt årsmöte på vår Facebook här

KSAN höll sitt årsmöte den 13 april i Stockholm på hotel Birger Jarl. KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall inledde mötet, hälsade alla välkomna och presenterade årsmötestalaren Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Alexandra höll en uppskattad föreläsning om kvinnor hälsa och tog upp ämnen som bl.a. alkohol och tobak.

Årsmötet leddes av årsmötesordförande Sonja Wallbom. Årsmötet biföll medlemsansökan från Forum Kvinnor och Funktionshinder (FQ). KSAN består nu av 35 medlemsorganisationer.
Ebon Kram, sammankallande i KSAN:s valberedning, föredrog valberedningens förslag till styrelse, ersättare, revisorer samt ersättare. Till ordförande omvaldes Maj-Inger Klingvall för ett år. Till ordinarie ledamot för två år omvaldes Annica Nilsson och Ana Oviedo, och nyvaldes Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Catarina Göransson Malmgren (båda tidigare ersättare) och som fyllnadsval till ordinarie ledamot för ett år nyvaldes Maria Fälth (tidigare ersättare). Till ersättare för ett år omvaldes Marianne Berg och nyvaldes Märta-Lena Bergstedt, Gunilla Johansson och Elisabeth Leitner. Till revisorer omvaldes Iris Denstedt-Stigzelius och Christina Pettersson för ett år. Till revisorsersättare omvaldes Ulla Pohjanen för ett år.
I styrelsen ingår även Maria Sandgren Loa, Fariba Shojaei och Marianne Johansson som valdes för två år 2014.

Till valberedning i KSAN omvaldes på ett år Ebon Kram, Kajsa Westlund och Gun-Lis Roos och nyvaldes Wiveca Holst och Agneta Eliason. Till sammankallande omvaldes Ebon Kram.

Årets Fjärilspristagare 2015 blev Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i Tandvård mot Tobak. Motiveringen lyder: ”Lena Sjöbergs förtjänstfulla insatser i kampen mot tobak är att påverka genom kunskap, skapa medvetenhet om tobaksbruket som en av de enskilt största hälsoriskerna, påverka attityder i tobaksfrågan, stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete, utveckla information, utbildningar och material. Hon deltar i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken lokalt och globalt.

Som en entusiastisk, förtroendeingivande och inkännande person är Lena Sjöberg en modig förkämpe och förebild som visar på tandvårdens otroliga möjlighet att motverka ohälsa och för tidig död. Hennes brinnande intresse är att få alla med på Tandvård mot tobak-tåget.”

Organisationen Tandvård mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

KSAN är medlem i