KSAN föreläser i Härnösand!

KSAN:s kanslichef Leena Haraké kommer idag att hålla två föreläsningar i Härnösand om "Farmor på fyllan" - hälsorisker kopplade till alkohol och läkemedel bland äldre kvinnor.

Färeläsningarna arrangeras av IOGT-NTO och NBV.

KSAN är medlem i