KSAN på Skolsköterskornas kongress 19-20 april

KSAN kommer att medverka som utställare på Skolsköterskornas kongress i Stockholm den 19-20 april. Välkommen att besöka KSAN:s monter där informatör Louise Hammar och projektledare för BellaNet Britt Fredenman berättar om KSAN:s verksamhet och delar ut material.

Riksföreningen för Skolsköterskor är en av KSAN:s medlemsorganisationer.

KSAN är medlem i