Utbildningsdag för tjejgruppsledare i Malmö 4/5

Fredagen den 4 maj i Malmö arrangerade KSAN en utbildningsdag för tjejgruppsledare i metodmaterialet "Bella Grus och glitter 2 - för tjejgrupper" (KSAN/K.Byréus, 2001, 2006). Utbildningen var en fördjupning för de som tidigare gått en utbildning i metodmaterialet. Dramapedagog Erika Marklund ledde dagen och från KSANs projekt BellaNet medverkade projektledare Britt Fredenman.

KSAN är medlem i