KSAN på Skolkuratorernas konferens i Kalmar 8-9/10

KSAN medverkade på Sveriges Skolkuratorers Förenings fortbildningsdagar i Kalmar den 8-9 oktober.

KSAN:s teaterföreställning "Ses i baren" spelades upp för de ca 200 deltagarna. Teatern var ett mycket uppskattat inslag och efteråt kom flera av deltagarna fram och tackade föreställningen, som de tyckte tog upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne. KSAN har, tillsammans med skådespelerskan Vibeke Nielsen/Teater till dig, tagit fram "Ses i baren" som handlar om unga kvinnors alkoholvanor. Föreställningen fungerar som en inledning till ett fortsatt samtal om alkohol i unga kvinnors liv.

KSAN medverkade även som utställare med bokbord och visade bl.a. upp det nya materialet "Det rosa monstret". Skolkuratorerna var mycket intresserade av KSAN:s material och flera hade erfarenhet av att arbeta tjejgrupper.

KSAN är medlem i