Konferens om drogförebyggande arbete med flickor

KSAN bjöd den 11 oktober in till ett 20-årsjubileum för drogförebyggande arbete med flickor i fokus! Den 11 oktober 2012 var också den första internationella flickdagen. KSAN:s konferens hölls på Kulturhuset i Stockholm och var en heldag. Drugnews skrev en artikel om KSAN:s konferens.

Konferensen inleddes med att KSAN:s kanslichef Leena Haraké hälsade deltagarna välkomna och berättade kort om KSAN:s drogförebyggande arbete med fokus på flickor. Efter det talade Karin Israelsson, som var KSAN:s ordförande år 1988 till 1998. Hon berättade om hur arbetet med flickor i fokus startade. Britt Fredenman, från KSAN:s projekt BellaNet, berättade sedan om uppbyggnaden av BellaNet Nätverket för tjejgruppsledare och hur nätverket fungerar idag. Därefter talade Tina Qvinnström från Strängnäs kommun om lokalt långsiktigt tjejgruppsarbete. Förmiddagen avslutades med att teaterpjäsen "Ses i baren" framfördes. Pjäsen är ett samarbete mellan KSAN och skådespelerskan Vibeke Nielsen, och handlar om alkoholens roll i unga kvinnors liv idag.

Efter lunch talade Lotta Partby, kurator Gullmarsplans ungdomsmottagning, om "Tecken i tiden – från lyckopiller till depressioner". Hon möter flickor dagligen i sitt arbete, och gav en bild av hur verkligheten kan se ut för unga tjejer idag. Dramapedagog Jeanette Roos, som har skrivit den interaktiva delen i KSAN:s nya metodmaterial "Det rosa monstret", talade om vad lycka kan innebära, och lät publiken samtala och reflektera med varandra. Publiken fick även göra en övning där de fick fundera över hur mycket reklam påverkar dem. Ruth Arvidsson från KSAN:s projekt Marknadsföring till flickor höll föredraget "Fult att lura ungar!". Hon visade exempel på reklam som riktar sig till flickor och resonerade även kring vad vi kan göra för att motverka marknadsföringen av bl.a. alkohol och tobak. Dagen avslutades sedan med tårta och musikframträdande med Linnea Södahl och Agnes Magnusson. Flera deltagare kom fram efter konferensens slut och tackade för en bra blandning av föreläsare, och berättade att de hade lärt sig nya saker under dagen.

 

Leenakonferens11okt2012

KSAN:s kanslichef Leena Haraké hälsar publiken välkommen.

 

KarinI11okt2012

Karin Israelsson var KSAN:s ordförande 1988-1998.

 

Britt11okt2012

Britt Fredenman, projektledare för KSAN:s projekt BellaNet.

 

Tina11okt2012

Tina Qvinnström talade om lokalt långsiktigt tjejgruppsarbete.

 

Vibeke11okt2012

Skådespelerskan Vibeke Nielsen framförde pjäsen "Ses i baren".

 

Lotta11okt2012

Lotta Partby, kurator, Gullmarsplans ungdomsmottagning.

 

Jeanette11okt2012

Jeanette Roos skrev upp publikens definitioner på lycka.

 

Ruth11okt2012

Ruth Arvidsson från KSAN:s projekt Marknadsföring till flickor.

KSAN är medlem i