Vecka 45 - Uppmärksamhetsvecka om alkohol

vecka45logo1

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.För sjätte året i rad genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Kontaktuppgifter till personer som arbetar med Vecka 45

KSAN
Leena Haraké, Kanslichef
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-10 10 51
www.ksan.se

MHF Sollentuna, Täby, Danderyd, Sundbyberg
Gun-Lis Roos, ordförande
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0709-48 81 42
Vecka 45 på Facebook

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF
Tel. 0706-97 00 22
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.mhf.se

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Kjell-Ove Oscarsson verkställande ledamot
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0705-946844
www.slan.se

Nätverket Levnadsvanor
Ylva Lyander, svensk sjuksköterskeförening
Tel. 0706-048 438
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Natverket-Levnadsvanor/Aktuellt/

Uddevalla, Processledare för hälsofrämjande sjukvård
Utvecklingsenheten, Ledningskansliet för NU-sjukvården
Ebba Carlsson
Tel: 010-435 65 28
Mobil: 070-020 66 88
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NBV Stockholms län
Ninve Düzgün-Khelil, regionchef
Tel. 0733-730195
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://nbv.se/stockholm

STAD Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
Unda Lönnqvist, projektledare
Tel. 0704-842 582
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sll.se

Trygg i Norrtälje kommun
Sofie Eriksson-Ahlholm, samordnare och utvecklare
Tel. 0706-390 814
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.norrtalje.se www.facebook.com/trygginorrtaljekommun

Sollentuna kommun Socialkontoret/beroendemottagning
Ingrid Norberg, enhetschef
Tel. 08-579 226 64
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sollentuna.se www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Missbruk-och-beroende/riskbruk/

Blå Bandet
Per-Olof Svensson, organisationssekreterare
Tel. 0705-68 23 20
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.blabandet.se

Hela människan
Daniel Ryderholm, informatör
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-691 06 66
www.helamanniskan.se

VITA Nykter
Anette Kyhlström
Verksamhetsansvarig
Tel. 0707-618 860
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.vitanykter.se

Föreningen Fruktdrycker
Ann-Louise Friberg
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0733-83 83 62

Insamlingsstiftelsen Choice
Robert Åkesson, VD
Tel. 0707-957 198
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.stiftelsenchoice.se

KRIS-08 Stockholm
Ali Reunanen, ordförande
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0702-83 40 51
www.kris.a.se

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 033-10 28 11
www.lansnykterhetsforbundet.nu

JLN Jönköpings läns nykterhetsförbund och CAN Länsombud
Kicki Olofsson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 036-31 67 70
Mobil 0704-04 41 73

Östergötlands läs nykterhetsförbund
Marie Gustafson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 013-13 92 15
www.nykterhetsforbundet.se

IOGT-NTO Stockholms Södrakrets
Jan SteneforsTel. 0762-49 15 88
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.iogt.se

LP-Verksamhetens ideella riksförening
Kerstin Eriksson, verksamhetsledare
Börje Dahlkvist, biträdande verksamhetsledare
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-619 25 10
www.lp-verksamheten.se

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN Stockholms distrikt
Karin Öberg, ordförande
Tel. 0762 52 66 41
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN
Ordförande Ali Jerremalm
Tel. 0706-92 80 74
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm, NSO
Rolf Bromme, ordförande
tel. 0721-98 94 60
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.nso.nu

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i