Medlemsorganisationer

KSAN har idag 39 medlemsorganisationer:

Dea-föreningen för kvinnomuseer

Centerkvinnorna

EQ kvinna

Feministiskt initiativ

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Fredrika Bremer Förbundet

Föreningen Tjejzonen

Föreningen Tänk Om!

Gröna Kvinnor

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

IOGT-NTO

KAF - Kvinnliga Akademikers Förening

KLF - Kvinnliga Läkares Förening

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Liberala Kvinnor

LP-verksamhetens Ideella Riksförening, LP-kvinnan

Miljöpartiets jämställdhetskommitté

Moderatkvinnorna

MHF:s Damklubbsråd

Riksförbundet Hem och Samhälle

RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté

Riksföreningen för Skolsköterskor

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien

Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Sveriges Skolkuratorers Förening

Unizon

S-Kvinnor

SWIS - Somali Women in Sweden

Vita Bandets Skånedistrikt

Vänsterpartiets Kvinnonätverk

1,6 miljonerklubben

Riksorganisationen Qvinna

Svensk Sjuksköterskeförening

Svenska Tandsköterskeförbundet

Qvinnokällan