Gott Nytt År! Barnkonventionen här...

KSAN önskar alla läsare en Vit Jul och ett gott drogfritt 2020!

 KSAN har skrivit en krönika till Drugnews om alla barns har rätt till en drogfri uppväxt, detta enligt Barnkonventionen. Är vi beredda på utmaningar inför 2020 när Barnkonventionen blir lag?

Redan på 1970-talet var barn en av de grupper som var i behov av ett starkare skydd. Under tio års tid arbetade man fram det dokument som skulle bli Barnkonventionen och 1989 antogs den av FN:s generalförsamling.

FN:s konvention om barnets rättig­heter, Barn­konven­tionen, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. 

Läs Leena Harakès krönika till Drugnews 

 

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i