Pregabalin narkotikaklassat 24 juli 2018

"På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin klassas som narkotika."

"Pregabalin ingår i humanläkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Pregabalin kommer att tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se ändringsföreskriften HSLF-FS 2018:40). Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige."Läs mer på Läkemedelsverket här.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i