För en roligare student!

VIT STUDENT                                                                                                           

Studentdagen ska vara ett underbart minne för livet, en härlig dag att tänka tillbaka på och inte något som ska kopplas ihop med fylla, våldsbrott, olyckor eller dödsfall. Vi önskar att alla som går ut gymnasiet får ta studenten med glädje och livslust. Vi önskar också att det blir en fin minnesdag för föräldrar, syskon, släkt och vänner.

Med alkohol ökar riskerna för trafikolyckor, sexuellt utnyttjande, rån, misshandel med mera. Vi uppmanar alla inblandade, elever, föräldrar, skola, polis och festarrangörer med flera att samverka för att skapa en så positiv upplevelse som möjligt för alla studenter.

Lagar och föreskrifter finns och efterföljs dessa är mycket vunnet. Med samverkan mellan alla aktörer kan mycket göras för dess efterlevnad. Därför uppmanar vi:

  • Föräldrar att inte köpa ut eller förmedla alkohol till sina barn. Öka vuxennärvaron genom att delta i olika arrangemang.
  • Syskon och kompisar att inte langa alkohol till ungdomar under 20 år.
  • Elevkårer att skapa alkoholfria festalternativ.
  • Skolor att erbjuda alkoholfria alternativ till studentfrukost och studentfester och att följa skolans alkohol- och drogpolicy även under studentfirandet dvs. absolut nolltolerans.
  • Socialförvaltningar att arbeta förebyggande inför studentfirande och aktivt under studentdagarna.
  • Kommuner att ta ett samlat grepp över förvaltningarnas olika åtgärder och att samverka med andra aktörer.
  • Kräva nyktra flakvärdar och nolltolerans mot alkohol på flaken.
  • Krögare att servera alkohol i enlighet med gällande tillstånd och lagar.

Allt detta görs av omtanke för eleverna eftersom alkoholkonsumtion är skadligt för kroppen. Alkoholens giftiga ämnen gör skada och alkohol påverkar kroppens hormonsystem. Dessutom, följs inte gällande regler kan man göra sig skyldig till flera lagbrott: langning, olaglig förtäring, servering till minderårig, fylleri etc.

Det finns många kommuner, föreningar och ideella krafter som tar mycket goda initiativ till att bidra till ett positivt studentfirande och till att förhindra oönskade situationer. Låt oss ta lärdom av gjorda erfarenheter och vidta så många främjande och förebyggande åtgärder som möjligt. Varje aktör bör fundera över vad som kan göras för att studenten ska bli ett positivt minne för livet.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad och nå målet - ett säkert och glädjefyllt studentfirande. Tillsammans kan vi påverka och förändra studentfirandet både före, under och efter studentdagen. Alla kan bidra!

Stockholm maj 2018
KSAN:s styrelse

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i