KSANs Fjärilspris 2017 till Fadime Ücpinar

KSANs Fjärilspris 2017 till Fadime Ücpinar

Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar. De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare. Årets pris delades ut vid KSAN:s årsmöte idag den
3 april 2017 till socialpedagog Fadime Ücpinar för visat mod och stort engagemang för utsatta tjejer och unga kvinnor som befinner sig i en hederskontext idag.

Som föreläsare och sakkunnig har hon bidragit med kunskap till myndigheter och till unga kvinnor ute i landet. Hon har under en lång tid haft ett ideellt engagemang för unga tjejer i utsatthet och drivit kampen för rätten till ett eget liv.

Fadime är ordförande i SIMON Svenskar och invandrade mot narkotika i Falkenberg och har spridit kunskap om hedersproblematiken kopplat till missbruk genom filmen Hedersflykten som hon även var en initiativtagare till. Fadime Ücpinar är en orädd och analytisk kvinna som möter de svåra frågorna med stor kärlek – en viktig motkraft i en orolig tid.

Stockholm

2017-04-03

Maj-Inger Klingvall

Ordförande KSAN

För mer information kontakta:

Leena Haraké, kanslichef KSAN, 08 - 10 10 51, 0708 - 62 74 95

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i