KSANs årsmötesuttalande: Stärkt stöd nu!

KSANs årsmötesuttalande 2017 till Sveriges riksdag och regering

Stärkt stöd NU!

Psykisk ohälsa både bland unga och vuxna är ett växande samhällsproblem som måste tas på allvar. Utvecklingen bland flickor och unga kvinnor behöver särskilt uppmärksammas. Om flickor och unga kvinnor inte får hjälp och stöd med sitt psykiska välmående riskerar situationen att försämras och föra med sig många olika negativa konsekvenser, bland annat självskadebeteende och risk för missbruk som resultat.

Att vänta på utredningar och utveckling av universella metoder i åratal hjälper inte flickor och kvinnor som lider idag. KSANs årsmöte kräver stärkt stöd NU!

Stockholm

2017-04-03

Maj-Inger Klingvall

Ordförande KSAN

För mer information kontakta:

Leena Haraké, kanslichef KSAN, 08 - 10 10 51, 0708 - 62 74 95
Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i