Norge: Gratis heroin till missbrukare

"Den norska regeringen vill se ett projekt där 400 heroinister ska tilldelas gratis heroin. Insatsen ska rikta sig mot patienter där annan behandling inte gett någon effekt."

Läs mer här.

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i