Kanada först i världen med varningsetiketter på alkohol

Den här månaden kommer Yukoner, Kanada, att märka alkoholflaskor med varningsetiketter för att öka medvetenheten om alkoholens hälsorisker, kopplingen mellan alkoholanvändning och ökad risk för cancer. (Sprit som säljs hos Whitehorse Liquor Store.) Etiketterna är en del av den andra fasen av Northern Territories Alcohol Study som leds av forskare från Public Health Ontario och Canadian Institute for Substance Use Research vid University of Victoria. Studien utvärderar attityder, åsikter och beteenden i samband med alkoholanvändning samt effekten av varningsetiketter. En kampanj i sociala medier kommer att lanseras under de kommande veckorna och en uppföljningsundersökning kommer att genomföras under våren. Studien kompletterar både Yukons regerings ansträngningar att minska alkoholrelaterade skador och Yukon Mental Wellness Strategy. Studien finansieras av Health Canada.

Yukoncancer

Läs mer här:

http://www.philcain.com/scrapbook/yukon-first-alcohol-cancer-warning-labels-phil-cain/

http://www.gov.yk.ca/news/17-251.html

 

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i