Norsk studie: Alvedonanvändning i mer än 29 dagar ökar risken för adhd hos foster

"En forskargrupp vid norska Folkhälsoinstitutet och Oslo Universitet har undersökt samband mellan kvinnors bruk av paracetamol (acetaminophen) under graviditet och diagnos för adhd bland nära 113 000 barn, varav 2246 barn med diagnosen.

Forskarna fann att kortvarig användning av smärtmedicinen vid exempelvis feber under graviditet är ofarlig. Men om barn exponerades i 29 dagar eller mer för paracetamol i moderns mage så löpte dubbelt så ofta barn risk få ADHD-diagnosen än de som inte varit utsatt för medicinen."

Läs mer här.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i