Dansk studie: Kvinnors cannabisbruk - något kvinnor hellre gör privat än i grupp

 

"Skillnad i hur män och kvinnor ser på sitt cannabisbruk"

"För män är cannabisbruk främst en social aktivitet. För kvinnor däremot är det något man gör privat. Det visar en studie som undersökt könsroller bland cannabisanvändare. Traditionellt har studier framställt cannabisbruk som en könsneutral aktivitet, men i en dansk studie framträder en annan bild. Både män och kvinnor har intervjuats om hur och när de använder drogen. Syftet är att förstå hur könet påverkar i vardagen, hur möjligheterna att leva ett normalt liv begränsas, och hur behandlingen bör utformas för män respektive kvinnor för att vara effektiv."

Läs mer här.

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i