USA: Överdos vanligaste dödsorsaken hos personer under 50 år

"Allt fler amerikaner är beroende av heroin, smärtstillande tabletter och andra, starkare preparat med stor dödlighet."

"Vita husets särskilda kommission har föreslagit att ett nationallet katastroftillstånd utlyses för att hantera krisen."

"I USA har bruket av opioider ökat med 900 % på 20 år. Det handlar om receptförskrivna smärtstillande preparat, heroin och andra, ofta mycket starkare substanser, som fentanyl. Överdoser utgör nu den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år, och antalet dödsfall påverkar medellivslängden. Idag beräknas två miljoner amerikaner vara beroende av opioider."

"Utvecklingen har sina rötter i en kraftig ökning av förskrivning av smärtstillande läkemedel under 1990-talet. Det var en tid då läkarekåren uppmuntrades att se till att pationerna inte led - av sjukhus och myndigheter, men framförallt av läkemedelsbolagen som i hög grad försäkrade att medicinernavar ofarliga."

Läs mer här.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i