Vinleverantörer svarar inte på vad deras vin innehåller

"Matvarors innehåll ska deklareras för konsumenterna, men vin och andra drycker med över 1,2 alkoholprocent är undantagna. Det finns idag 63 sådana tillåtna tillsatser och processhjälpmedel vid produktion av vin, och behöver inte redovisas enligt ett undantag i EU:s regler."

Läs mer här.

Material

Senaste nytt från KSAN
 

KSAN är medlem i