Kanslichef Leena Haraké föreläser i Karlstad om förebyggande arbete 22 november 2018

På inbjudan av Länsstyrelsen Värmland föreläser Leena Haraké i Karlstad på Allas barn - en konferens om vikten av förebyggande arbete.
Leena kommer att föreläsa om genderspecifikt förebyggande arbete – från inspiration till handling.