KSAN medverkar på NordAN-konferensen 5-6 oktober

I år anordnas NordANs konferens i Stockholm vid Ersta konferens på södermalm den 5-6 oktober 2018. NordAN arbetar för en minskad drog- och alkoholkonsumtion och har idag 90 organisationer i de nordiska och baltiska länderna. KSAN var med och grundade NordANs kvinnosektion. Kanslichef Leena Haraké deltar i paneldebatten på torsdag förmiddag och föreläser på fredagen kl.13.00 under rubriken "Who's needs will the future policies meet?" med slutsatser från projektet Fullständiga rättigheter för flickor i Norden.


Mer om konferensen:

https://la8021.wixsite.com/nordan2018

Programmet:

https://la8021.wixsite.com/nordan2018/program

Anmäl dig här:
https://la8021.wixsite.com/nordan2018/register

KSAN är medlem i