Projektledare Britt Fredenman föreläser hos Riksförbundet SMART (Numera Kontraktsmetoden)

Projektledare Britt Fredenman var inbjuden som talare till Inspirationseftermiddag på Riksförbundet SMART:s Årsmöte i Hässleholm (som under årsmötet bytte namn till Riksförbundet Kontraktsmetoden) Årsmötet hölls på Internationella Kvinnodagen den 8 mars och var mycket uppskattat. "Ett fantastiskt bra och tankeväckande föredrag! Vi är så glada att Britt hade möjligheten att förgylla vår dag på självaste internationella kvinnodagen" skrev Riksförbundet Kontraktsmetoden.

KSAN är medlem i