KSAN till Almedalen 5 juli 2017

KSAN arrangerar seminariet "Fullständiga rättigheter för flickor i Norden" i Almedalen den 5:e juli 2017, kl. 11:00 - 12:00.

Plats: Kilgränd 1
Platsbeskrivning: Soberian

Larmrapporterna duggar tätt om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet. Oavsett i vilket land som trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från kränkningar?

Nedsättande tilltal som hora, bitch, utlämnanden på nätet, utfrysning, ryktesspridning, förlöjliganden, sexuella trakasserier eller fysiskt våld - allt detta kränker en tjejs värdighet och sker i korridorer men också under samtal som sker inom ramen för undervisningen. När viktiga samhällsfunktioner inte fullgör sina grundläggande uppgifter för att skydda och värna om flickors säkerhet och rättigheter innebär det otrygghet och inskränkning av flickors livsutrymme. Hur ska vi uppnå ett samhälle fritt från brottsliga handlingar, nedsättande tilltal och sexuella trakasserier?

Medverkande:

· Maj-Inger Klingvall, Ordförande, KSAN
· Leena Haraké, Kanslichef, KSAN
· Helena Palojärvi, Direktör, Naistenkartano r.y. Finland
· Rita Nilsen, grundare, manager, Reträtten, Norge
· Sigríður Björnsdóttir, Co-founder, Blátt Afrám Island
· Nina Rung, Kriminolog, barnrättsexpert
· Nathalie Carlryd, Verksamhetschef, Sveriges Blåbandsungdom

VARMT VÄLKOMMEN!

Teleslinga finns
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Miljödiplomerat

Sökord:
Flickors rättigheter, Jämställdhet, Psykisk ohälsa, Sexuella trakasserier, Våld. Event-ID: 46934.

rubrikutklipp

KSAN är medlem i